__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
target target: Poznaj podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, higieny i alergenów w naszych placówkach.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
content content:
Alergeny
Bezpieczeństwo pracy
Higiena
Ochrona środowiska
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
target group target group: Szkolenie dla pracowników firm zewnętrznych, którzy pracują dla firmy zewnętrznej na terenie DMK. Nie jest przeznaczony dla kierowców samochodów odbierających mleko od przewoźników - istnieją specjalne kursy szkoleniowe dla kierowców samochodów odbierających mleko, ale tylko w języku niemieckim.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
trainer trainer:
Koordynatorzy wykonawców miejsc
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

registration registration: Pracownicy firm zewnętrznych muszą ukończyć to szkolenie przed wejściem na teren fabryki DMK GROUP. (Diese Schulung müssen Mitarbeiter von Fremdfirmen vor Betreten der Werksgelände von DMK GROUP absolvieren.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________